بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

بیادت هست گفتی**اگر ترکم کنی روزی**تمام عمر خاموشم

بیادت هست گفتی که در هر لحظه تنها **صدایت هست درگوشم

بیادت هست گفتی نرو هرگز**که من بی تو فراموشم

اکنون ان روزها رفته تو هم رفتی اینک شدم تنها

اسیر دردهاغم ها تمام لحظه ها روزها شب ها    
[ 1386,01,16 ] [ 21:37 ] [ پگاه ] [ 17 نظر ]