بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

ای همه خوشبختی من!ای کاش هرگز نمی امدی!کاش هر گز نمی امدی تا صا فی و زلالی من به یک تخته سنگ مبدل نمی شد!ای کاش نمی امدی تا هر گز تصور اینکه لباس یک میش بی گناه را به تن داری،در من به وجود نمی امد!ای کاش نمی امدی تا باور اینکه در حال غرق شدن در یک مرداب پیر هستم نمی رسیدم؛ای کاش نمی امدی!!!
[ 1385,12,03 ] [ 17:37 ] [ پگاه ] [ 12 نظر ]