بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

در زندگی سه چیز فریبم داد:دروغ ,اشنایی,جدایی

عاشقی سه مرحله داره؛ اول دیدن، دوم حرف زدن، سوم سوختن وساختن

سه چیز زاده عشق نیست :جدایی ، سفر، فراموشی. ولی آن زمان که تو منو تنها گذاشتی رفتی و فراموشم کردی من لحظه لحظه عاشقت شدم

 

[ 1385,11,06 ] [ 15:52 ] [ پگاه ] [ 9 نظر ]