بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

ای کاش

 

ای کاش باران بودم و دشت دلت را سیراب می کردم

ای کاش اشک بودم و در چشمانت جای می گرفتم

ای کاشگلی بودم و شاخه ی ان را تقدیمت می کردم

ولی اکنون که نه بارانم ونه اشکم نه گل هر جا که هستم دوست دارم

 

[ 1385,09,19 ] [ 21:33 ] [ پگاه ] [ 7 نظر ]