بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

 

هرگزنقش تو از دل جان نرود

هرگز از یاد من ان سرو خرامان نرود

در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند

تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود

هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است

برود از دل من وز دل من ان نرود

انچنان معمر توام در دل جان جای گرفت

که اگر سر برود از دل جان نرود

[ 1385,09,10 ] [ 21:37 ] [ پگاه ] [ 0 نظر ]